Articles

To Bio or not To Bio, it needs no question!

19/06

Articles

Ons engagement voor het welzijn van de komende generaties?

Respect voor de natuur in al zijn facetten. Van grondstof tot eindproduct, met diep respect voor het ambacht.

Daarom kozen wij voor biologisch.

Wat is biologisch brood?

Biologische broden zijn puur: de graangewassen komen uit volle grond, en groeien zonder gebruik van chemische pesticiden of kunstmest.

Ons brood is gezond en milieubewust geproduceerd. Hierdoor engageren we ons als producent volop voor de toekomst.

Zo komt de melk of boter voor bereidingen van dieren die naar buiten kunnen. De ingrediënten zoals meel, bloem, zaden, pitten… dienen 100% van biologische origine te zijn.

Dat wil zeggen dat de natuur alle tijd krijgt om zijn werk te doen!

- een biologisch brood dient voor 95% uit 100% biologische ingrediënten te bestaan -

bio-klein_9e00656039b9bb4955a23600248761fc.jpg
De termen 'bio' of 'biologisch' zijn beschermde begrippen. Niet iedereen kan deze benamingen zomaar gebruiken. Om als biologisch producent erkent te zijn dient er voldaan te worden aan productieregels zoals vastgelegd in de wetgevingen, en dient hierop gecontroleerd te worden. Deze controle gebeurt door een erkend onafhankelijk controle-organisme.

Het graan

 Een landbouwer die biologische granen teelt, dient te voldoen aan de streng gecontroleerde Europese richtlijnen m.b.t. bio teelt.

Zo:

  • Investeert de landbouwer in vruchtbare bodem en dient er een overgangsperiode van 3 jaar gerespecteerd te worden alvorens hij kan overgaan tot bio teelt
  • Gebruikt hij organisch compost en mest ipv kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Kiest hij voor tarwerassen die van nature resistenter zijn tegen ziektes en plagen
  • Kiest hij vaak oude tarwerassen die niet gemanipuleerd zijn.
  • Dient hij erop toe te zien dat de bodem niet wordt uitgeput en de biodiversiteit behouden blijft.
graan_9e00656039b9bb4955a23600248761fc.jpg

De controle

 

De volledige bio sector is onderworpen aan het bio lastenboek die door een onafhankelijke organisatie gecontroleerd wordt. Deze controles gebeuren zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Zo is de boekhouding aan een strenge controle onderworpen, dient men recepten en procedures voor te leggen en worden er stalen genomen en analyses uitgevoerd.

Iedereen uit de bio keten dient zich aan te sluiten bij een certificatieorganisme. Pas na het doorlopen en goedkeuren van de volledige procedure ontvangt men een bio certificaat.

Een product dat gegarandeerd van biologische oorsprong is herken je aan het Europees logo of de bio garantie zegel! 

Screen-Shot-2017-06-20-at-10.17.15-AM_9e00656039b9bb4955a23600248761fc.jpg